Hur sportklubbar kan kommunicera med sina medlemmar

fotbollslag spelar matchDet finns tusentals fotbolls- och sportföreningar runt om i Sverige som har hundratusentals personer som medlemmar. Dessa sportklubbar och föreningar behöver återkommande kommunicera med sina medlemmar om händelser inom klubben. Det kan handla om enkla saker som exempelvis att en match är flyttad, en träning är inställd, matchresultat, inbjudningar eller att klubben är i behov av frivilliga inför ett evenemang. Då gäller det att snabbt få ut information till medlemmar så att dessa får viktig information eller kan agera på uppmaningar. Det är vanligt att föreningar och klubbar har telefonlistor där klubben ringer upp en medlem som i sin tur ringer vidare till nästa och så vidare. För att alla personer ska få samma information krävs det att alla är tillgängliga för samtal, framför allt om det är akuta händelser. Detta är en omöjlighet då det är många personer som ska få samma meddelanden, t ex när fotbollsklubben gör nyhetsutskick som alla behöver läsa.

Att istället använda sig av sms i samband med att sportklubbar och föreningar kommunicerar med sina medlemmar är betydligt mer effektivt, en bra tjänst som erbjuder sms-utskick är Hellosms. En undersökning visar att näst intill alla personer snabbt läser alla sms som kommer till telefonen och att en majoritet dessutom gör det inom några minuter. Sms kräver inte heller att mottagarna behöver ha tillgång till Internet eller att de behöver kontrollera sin e-post eller chatmeddelanden på sociala medier, vilket många personer bara gör någon gång per dag eller i värsta fall per vecka. Med sms kan tusentals medlemmar erhålla samma information inom några sekunder. Det gör att sms är ett överlägset sätt att kommunikation på då många personer behöver få snabb information.

Använda sms för snabb information

Ibland krävs att mottagarna får information snabbt, oavsett om det handlar om 10 personer eller 10 000 personer som ska informeras. Krävs det dessutom att alla personer som behöver informeras behöver ta del av informationen så är sms det enda alternativet som fungerar. På några sekunder kan en sportklubb skicka ut sms till 10 000 personer, som också direkt får informationen till sina mobiltelefoner, oavsett om personer har tillgång till Internet eller inte. Att sms är det säkraste sättet att meddela sig med visar också olika undersökningar som säger att näst intill alla personer som får ett sms läser detta och att del allra flesta dessutom gör det direkt. Det gör att om en sportklubb vill vara säker på att så många som möjligt får och läser den information som de skickar ut är sms det bästa alternativet.

Sms är också en av de bästa kommunikationskanalerna för företag som snabbt vill marknadsföra sina produkter eller som vill erbjuda en begränsad mängd kunder olika erbjudanden. Det är inte krångligt att kunna skicka ett sms till tusentals personer samtidigt. Det går att integrera företagets kundsystem med en smstjänst vilket innebär att personalen på företaget kan skicka sms med en enkel knapptryckning till sina kunder. Det går också att lägga upp olika kontaktlistor som exempelvis alla kunder, VIP-kunder, eller olika kundkategorier så att företaget kan skicka riktade sms till de personer som informationen riktar sig främst till. Företag kan också använda sms för att meddela sig med sina anställda, exempelvis i samband med olika händelser som snabbt behöver anställdas uppmärksamhet. Personer som arbetar ute på fältet kopplar sällan upp sig för att läsa sin e-post, om de ens har uppkoppling till Internet där de arbetar för stunden. Då är sms ett oslagbart sätt att kommunicera med sina anställda så att de snabbt får viktig information.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *